Hotels in Alexandrovskaya

Alexandrovskaya: 10 options found

Select dates so you can see the availability and exact prices.

posyolok Aleksandrovskaya, Volkhonskoye shosse, 7, Aleksandrovskaya

672m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Beryozovaya ulitsa, 6, posyolok Aleksandrovskaya, Pushkin

922m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Alexandrovskaya, Parkovaya Ulitsa 20, 196631 Pushkin, Russia, Aleksandrovskaya

431m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Pushkin, poselok Aleksandrovskaya, ul. Berezovaya d. 6, 196631 Pushkin, Russia, Aleksandrovskaya

888m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Village Aleksandrovskaya, Ulitsa Babolovskaya 25, Aleksandrovskaya

1.1km from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Village Aleksandrovskaya Ulitsa Novye Mesta 58; Saint Petersburg, Aleksandrovskaya

1.1km from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Россия, 196631, Ленинградская область, Санкт-Петербург (Пушкин), Babolovskaya St., 27, Aleksandrovskaya

1.1km from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Volkhonskoe shosse 1/2 Alexsandrovskaia,Volkhonskoe Shosse, Aleksandrovskaya

749m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Babolovskaya Ulitsa 29, Saint-Petersburg, 196605, Pushkin, Russia, Aleksandrovskaya

1.1km from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel

Volkhonskoye highway, 98a, Aleksandrovskaya

939m from the center of Alexandrovskaya
Room in this hotel