English
RUB, ₽
Sign in

Hotels Nizhniy Novgorod near Burevestnik subway station

Nizhniy Novgorod: 154 options found

Select dates so you can see the availability and exact prices.

Moskovskoe shosse, 167k3, Nizhniy Novgorod

7.3km from the center of Nizhniy Novgorod
1.7km from the subway station Burnakovskaya
Room in this hotel

ulitsa Proletarskaya 6, Nizhniy Novgorod

5.1km from the center of Nizhniy Novgorod
1.6km from the subway station Strelka
Room in this hotel

Narodnaya ulitsa, 26, Nizhniy Novgorod

5.9km from the center of Nizhniy Novgorod
1.3km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya 97, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.7km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

Moskovskoe shosse, 167/4, Nizhniy Novgorod

7.2km from the center of Nizhniy Novgorod
1.5km from the subway station Burnakovskaya
Room in this hotel

Nizhniy Novgorod, Burnakovskaya Street, 93, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.6km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 93, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.6km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 97, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.7km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

Burnakovskaya ulitsa, 105, Nizhniy Novgorod

6.5km from the center of Nizhniy Novgorod
1.3km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

Moskovskoye Highway, 167к2, Nizhniy Novgorod

7.2km from the center of Nizhniy Novgorod
1.7km from the subway station Burnakovskaya
Room in this hotel

ulitsa Kuibisheva, 69, Nizhniy Novgorod

5.8km from the center of Nizhniy Novgorod
760m from the subway station Burnakovskaya
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya 93, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.6km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 115, Nizhniy Novgorod

6.4km from the center of Nizhniy Novgorod
1.4km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Belozerskaya, 3, Nizhniy Novgorod

8.5km from the center of Nizhniy Novgorod
2.2km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 93, Nizhniy Novgorod

6km from the center of Nizhniy Novgorod
1.6km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

shosse Moskovskoe 167/2, Nizhniy Novgorod

7.2km from the center of Nizhniy Novgorod
1.7km from the subway station Burnakovskaya
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 113, Nizhniy Novgorod

6.3km from the center of Nizhniy Novgorod
1.5km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya 113, Nizhniy Novgorod

6.3km from the center of Nizhniy Novgorod
1.5km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Burnakovskaya, 55, Nizhniy Novgorod

5.9km from the center of Nizhniy Novgorod
1.5km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel

ulitsa Belozerskaya 2, Nizhniy Novgorod

8.6km from the center of Nizhniy Novgorod
2.1km from the subway station Burevestnik
Room in this hotel